Tón zvuku Orin je pozoruhodný, který dosáhne široko daleko

Když je používáte pro „Rozeznění všedního dne“ nebo při meditaci, tak rezonují na vyšších tónech a svou půvabnou tóninou zvuku vysílá teplo, které Vás obklopuje a vytváří ochranný štít kolem Vás, je to jako být pod ochrannými křídly vašeho anděla strážného.

Při zvonění Orin vydává zvuky, které vyhánějí negativní vibrace a čistí prostor kolem sebe, což ovlivňuje a harmonizuje i naší mysl, tím že rezonuje s vibrací tónu zvuku.

Orin zvuk je jasný, čistý, bez barvy, měnící tóninu i ve stejné formě. Vyleštěný a pořád originální, pro různé lidi Orin rezonuje na frekvenci různých barev.

Zažíváte pocit, který se nedá slovy vyjádřit, zhluboka se ponoříme do stavu absolutního nekonečna, cítíme se být hypnotizováni zvukem Orin a v daný okamžik pro nás nic neexistuje.

Takový je magický zvuk Orin, každá nota je tvořena s péčí a nadějí, aby oslovilo srdce co nejvíce lidí.

Základní zvuky Orin

Výrobce Orinu vyrábějí buddhistické rituální předměty již od 40. roku éry Meidži (1907), tedy něco přes sto let.

Když Orin zazní, vydává zvuk, který člověka obejme a uklidní. Orin vydává zvuky, pomocí kterých se můžeme obracet k vyšším energiím a světům, protože v nás vyvolává pocity jako kdyby nás někdo něžně a laskavě ochraňoval, čímž v nás vzbouzí duševní pohodu a klid.

Už od pradávna se lidé obraceli k bohům a Buddhům. V různých dobách jim prokazovali úctu například skrze architekturu, prostřednictvím buddhistických předmětů, umění a řemesel. Orin byl bez pochyb využíván pro vzdávání úcty Buddhům právě díky jedinečným uklidňujícím účinkům jeho zvuku.

Příjemná barva zvuku Orinu však není vhodná pouze pro Buddhy. I Vám může jeho zvuk přinést bohatší a plnější prožití nejrůznějších situací každodenního života a učinit tak Váš život příjemnější. Budeme i nadále vyrábět tyto předměty a doufáme, že Oriny rozezvučí co nejvíce životů.

Růžový šum

Ve světě přírody existuje mnoho zvuků, které nám připadají příjemné na poslech.Šumění vln, bublající potůček, hučení vodopádu, třepot listů ve větru, cvrlikání ptáčků, bzukot brouků a jiné.

Japonské centrum pro studium akustiky tyto zvuky zkoumá již dlouhá léta a v šumech zvuků, které lidem připadají příjemné, odhaluje různé společné prvky.Jedním společným prvkem je takzvaný Růžový šum (také známý jako „1/f šum“ nebo „kmitající šum“). Růžový šum je název speciálního šumu, který vzniká, když se naplní komplikovaná podmínka, aby „frekvenční hustota byla přímo úměrná převrácené hustotě frekvence“. Růžový šum se vyskytuje v mnoha fyzikálních systémech. V biologických systémech je v rytmech bití srdce a statistikách sekvencí DNA. Růžový šum můžeme také nalézt v mnoha elektrických pochodech lidského mozku.Ve finančních systémech je část označován jako efekt dlouhé paměti. V mozkových vlnách posluchače pak můžeme vidět nárůst alfa vln a je vědecky ověřeno, že tento omezený šum, tedy Růžový šum, přivádí posluchače do stavu klidné uvolněnosti.

Oriny z dílny naší firmy byly testovány právě v Japonském centru pro studium akustiky. Z výsledků jejich testů vyplývá, že barva jejich zvuku spadá do škály, vymezené jako Růžový šum.

Různé zvuky

Tvar může být stejný, ale zvuky se mohou lišit. Každý produkt ladíme na notu s péči pro jaký účel a v jakém prostředí mají být používány.

Ladění zvuků

Kyujo Orin může být naladěn podle hudební stupnice. doremifasollasi…je možné hrát jako na nástroj.

 Zvuk na veřejných místech

Uklidňující zvuky Kyujo Orin mohou být využívány na různých veřejných místech, jako zvonkohra ve školách, hlášení odjezdu vlaku melodií na stanici nebo hudbu pro telefon na přidržení hovoru.

Vybrané produkty:

Celá nabídka orin produktů>>