Kristus – Nanebevzatý mistr, zlatý přívěšek s bezolovnatým sklem

4060 

  • pravda a bezpodmínečná láska
  • najít sebe sama a pravdu o sobě
  • osvobodit se od cizích autorit
  • rozvíjet svou osobnost
  • rozvinout vůdčí schopnosti a využívat je pro blaho všech